Potrzebujesz pomocy aby odkryć właściwą drogę do celu , rozwiązać swoje problemy, szukasz zmiany, szukasz rozwoju. W zależności od Twoich  potrzeb używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia zawodowego, technik, narzędzi  proponuję:

COACHING

Dla potrzebujących w życiu czegoś więcej, osób które czują że ich wewnętrzny potencjał jest większy, niż aktualne osiągnięcia. Zaintere- sowanych własnym rozwojem, poznaniem siebie, potrzebującym pomocy w określaniu i realizacji celów życiowych, motywacji prowadzącej do konkretnych osiągnięć.

MEDIACJE

Dla potrzebujących pomocy osoby neutralnej i bezstronnej w poufnym i dobrowolnym rozwiązaniu sporu.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Dla osób odczuwających trudności w relacji, wzajemnym porozumieniu z partnerami, dziećmi, nastolatkami, w radzeniu sobie z rozstaniem, stratą bliskiej osoby, z trudnościami w rozwiązywaniu swoich problemów, będących w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających napięć, silnych stresów.

Kontakt

tel.: 501 168 865

crpz@wp.pl

Gdynia, Partyzantów 46,
budynek Square

Aktulaności

Brak aktualności

COPYRIGHT BY ELŻBIETA KRZYŻANIAK